Obsługa prawna

Główne kroki w nabyciu nieruchomości

1. Wybór nieruchomości

Z pomocą agenta nieruchomości lub własnych wyszukiwań znajdź ofertę idealną dla Ciebie.

2. Badanie nieruchomości w procesie sprzedaży

Przeprowadzimy dla Ciebie badanie z należytą starannością , aby zweryfikować stan nieruchomości, np. czy posiada ona tytuł własności, pozwolenie na budowę i planowanie, hipoteki itp.

3. Przygotowanie umowy

Po zadowalających wynikach badania procesu sprzedaży przystępujemy do opracowania, negocjowania kwestii umownych i podpisania umowy. Jeśli tytuł własności nie jest dostępny, przygotowujemy cesję. Jeśli istnieje tytuł własności, sporządzamy umowę sprzedaży.

4. Podpisanie umowy

Następnie przechodzimy do podpisania umowy. Umowa sprzedaży lub umowa cesji zostaje wówczas ostemplowana w urzędzie skarbowym. Należy to ostemplować w ciągu 30 dni od podpisania, w przeciwnym razie naliczona zostanie dodatkowa kara. Opłaty skarbowe kształtują się następująco:
- 0% do 500 Euro
- 1,5% do 170 000 Euro
- 2%- od salda powyżej 170 000 Euro

5. Złożenie umowy

Umowę sprzedaży należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Umowę cesji należy złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Zapłata pozostałej kwoty ceny zakupu następuje jednocześnie ze złożeniem Cesji. Niezastosowanie się do tego skutkuje utratą prawa do zawarcia umowy, czyli nieruchomość zostaje zablokowana i nie może zostać sprzedana ani przekazana nikomu innemu.

6. Przeniesienie aktu własności

Strony muszą stawić się w biurze rejestru gruntów i przenieść odrębne tytuły własności na nowego właściciela nieruchomości. W związku z tym kupujący muszą płacić rządowi opłaty za transfer. Opłata ta stanowi największy wydatek, oprócz ceny nieruchomości, jaką ponosi kupujący.
3% – od 0 do 85 000  € wartości nieruchomości
5% – od 85 000 € – 170 000 € wartości nieruchomości
8% - od dowolnej kwoty powyżej 170 000 € wartości nieruchomości

Jednocześnie z przeniesieniem tytułu własności należy  zapłacić pozostałą część ceny zakupu, po której nieruchomość staje się Twoją własnością.

7. Wydatki

Kiedy już posiadasz nieruchomość na Cyprze, ważne jest, aby znać związane z nią wydatki. Do kosztów tych zaliczają się: prąd, woda, podatki gminne, opłaty za kanalizację, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości oraz wydatki wspólne (nie zawsze)